NGHeat

Przedsiębiorstwa Ciepłownicze

NG Heat wchodzi we współpracę z przedsiębiorstwami ciepłowniczymi ukierunkowaną na wspólne oferowanie odbiorcom końcowym ciepła usług związanych z instalowaniem odnawialnych źródeł energii, w tym pomp ciepła w węzłach cieplnych lub w ramach sieci ciepłowniczej, udostępnianiem platformy IT działającej w chmurze do zarządzania energią w budynkach, jej bilansowania i optymalizacji jej zużycia. Model współpracy przewiduje podział zadań i korzyści ze wspólnego oferowania tego typu rozwiązań odbiorcom końcowym przedsiębiorstw ciepłowniczych.