NGHeat

Model współpracy z klientami

Finansowanie inwestycji

Istnieją dwie opcje finansowana inwestycji

Możliwe są różne formy organizacyjne realizacji przedsięwzięcia

I opcja

Infrastrukturę finansuje NG Heat i dzierżawi ją klientowi

II opcja

Klient samodzielnie finansuje inwestycję

NG Heat

Przygotowanie inwestycji:

 • Zaprojektowanie instalacji
 • Przygotowanie formalne inwestycji

Wykonanie inwestycji:

 • Realizacja inwestycji
 • Instalacja termostatów
 • Integracja automatyki
 • Instalacja i konfiguracja systemu IT do zarządzania energią

Zarządzanie zużyciem energii:

 • Utrzymanie systemu IT
 • Zarządzanie zużyciem energii
 • Proponowanie działań optymalizacyjnych

Klient

 • Zachowanie 100% zrealizowanych oszczędności w zużyciu energii bez ponoszenia nakładów inwestycyjnych
 • Pełny dostęp do informacji o zużyciu energii i zrealizowanych oszczędnościach (udostępnianie Panelu w systemie IT)
 • Możliwość sterowania pracą urządzeń (udostępnianie Panelu w systemie IT)
 • Ochrona środowiska naturalnego

NG Heat realizuje również inwestycje w modelu ESCO z gwarancją oszczędności (Energy Performance Contract)