Next Generation Heat

Wykonywanie i finansowanie instalacji źródeł energii

Na podstawie opracowanego projektu technicznego realizujemy inwestycje związane z budową mikrosieci energetycznych, w tym ciepłowniczych, przebudową węzłów cieplnych oraz instalacją źródeł energii dla budynków, w tym pomp ciepła, akumulatorów, fotowoltaiki i innych. Inwestycje są realizowane we współpracy ze sprawdzonymi partnerami NGH. Jednocześnie wspomagamy Klientów w pozyskaniu finansowania i przygotowaniu formalnym wymienionych inwestycji. Wszystkie projekty są realizowane w formule indywidualnie wypracowywanej z Klientem.