NGHeat

Zarządzanie zużyciem energii w budynku

Po wykonaniu inwestycji i skonfigurowaniu systemu IT monitorujemy źródła energii w budynkach lub w ramach mikrosieci oraz zarządzamy zużyciem energii. Na bieżąco analizujemy dane dotyczące produkcji energii elektrycznej i ciepła przez źródła energii zainstalowane w budynkach lub w ramach mikrosieci, a także dane dotyczące zużycia energii na potrzeby oświetlenia, ogrzewania, chłodzenia i inne. Bieżąca analiza danych umożliwia bilansowanie popytu na energię ze strony budynku (-ów) z jej podażą, a także optymalizowanie jej zużycia. Kryterium optymalizacyjnym jest w każdej sytuacji ograniczenie wysokości kosztów zaopatrzenia w energię przy zachowaniu komfortu cieplnego użytkowników budynku (-ów).