NGHeat

Integracja automatyki i udostępnianie systemu IT do zarządzania energią w budynkach

Po wykonaniu inwestycji w nowe, bardziej efektywne i przyjazne środowisku naturalnemu źródła energii integrujemy automatykę w węzłach cieplnych/źródłach energii/mikrosieci oraz konfigurujemy system IT do zarządzania produkcją i zużyciem energii. Platforma IT do zarządzania produkcją i zużyciem energii działa w chmurze obliczeniowej oraz umożliwia bieżący dostęp do wszystkich danych z węzła cieplnego/źródeł energii/mikrosieci, pomieszczeń w budynku, a także sterowanie nastawami różnych urządzeń.