System IT

NG Heat oferuje usługi zarządzania energią przy wykorzystaniu własnej platformy IT działającej w chmurze obliczeniowej


Platforma IT wspomaga zarządzanie źródłami oraz akumulatorami energii, w tym ciepła, instalowanymi bezpośrednio w budynkach lub w ramach mikrosieci, która zasila w ciepło/chłód/energię elektryczną zespół budynków


Platforma IT umożliwia także zarządzanie komfortem cieplnym i sterowanie oświetleniem w poszczególnych pomieszczeniach budynków o różnym przeznaczeniu (mieszkalnych, użyteczności publicznej, komercyjnych i innych) 


Funkcjonalność systemu IT obejmuje m.in:

 1. Automatyczne i zdalne realizowanie nastaw pożądanych temperatur na termostatach w poszczególnych pomieszczeniach budynku w zależności od sposobu ich użytkowania
 2. Automatyczne i zdalne sterowanie pracą urządzeń w węźle cieplnym/źródle ciepła/mikrosieci, w tym akumulatorami i odnawialnymi źródłami energii
 3. Optymalizowanie ładowania i rozładowania akumulatorów  ukierunkowane na spłaszczenie profilu poboru mocy cieplnej lub elektrycznej
 4. Sterowanie pracą rozproszonych odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej zintegrowanych z węzłem cieplnym lub mikrosiecią ukierunkowane na minimalizowanie kosztów zużycia energii
 5. Optymalizowanie krzywej grzewczej na wewnętrznej instalacji c.o. budynku w powiązaniu ze sposobem użytkowania obiektu i nastawami temperatur wewnętrznych na termostatach
 1. Bilansowanie potrzeb budynków w zakresie energii
 2. Udostępnianie właścicielom/zarządcom budynków szeregu raportów o wielkości i kosztach zużycia ciepła oraz energii elektrycznej (bilans cieplny budynku, bilans energii elektrycznej, koszty zużycia energii, historyczne wartości zmiennych z pomieszczeń budynku oraz węzła cieplnego/źródła ciepła/mikrosieci)
 3. Udostępnianie właścicielom/zarządcom budynków informacji o prognozowanych temperaturach zewnętrznych i o przewidywanym zapotrzebowaniu budynków na moc cieplną
 4. Udostępnianie właścicielom/zarządcom budynków raportów o osiągniętych oszczędnościach dzięki wdrożeniu systemu informatycznego i instalacji odnawialnych źródeł energii
 5. Detekcja zakłóceń w pracy instalacji wewnętrznych
 6. Udostępnienie użytkownikom pomieszczeń aplikacji na urządzenia mobilne do sterowania pracą termostatów

Sprawdź działanie systemu!

Platforma IT umożliwia integrację urządzeń pracujących z wykorzystaniem różnych protokołów komunikacyjnych, w tym Modbus, Z – Wave, ZigBee, KNX i innych