Menu

Korzyści z zastosowania systemu

Odbiorcy końcowi ciepła systemowego
  • zmniejszenie opłat za ciepło w warunkach rosnących cen ciepła systemowego
  • uzyskanie szerokiego dostęp do danych o zużyciu ciepła
Spółki ciepłownicze
  • wypełnienie zobowiązań wynikających z Dyrektywy i Ustawy o efektywności energetycznej
  • uzupełnienie modelu biznesowego o rozproszone odnawialne źródła energii zintegrowane z węzłami cieplnymi
  • możliwość oferowania nowych usług odbiorców końcowym na bazie systemu
  • obniżenie strat ciepła na przesyle
  • redukcja kosztów utrzymania i eksploatacji mocy szczytowych
  • dokładniejsze planowanie dostaw ciepła

Kontakt

NG Heat Sp. z o.o.
Centrum Energetyki AGH
ul. Czarnowiejska 36 lok. C5/017
30-054 Kraków

[T] +48 603 98 23 97
info@ngheat.pl

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmy NG Heat Sp. z o.o. zarejestrowaną przy ul. Czarnowiejska 36, 30-054 Kraków, moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu kontaktowym w celu i zakresie koniecznym do realizacji zapytania.(zgoda wymagana)

Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 – Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R