Menu

Istota i cele projektu

Istota projektu

NG Heat Sp. z o.o. realizuje projekt, którego celem jest stworzenie systemu teleinformatycznego (platformy) o charakterze Demand Side Management (DSM) wspomagającego zarządzanie stroną popytową na ciepło systemowe dostarczane za pośrednictwem miejskich systemów ciepłowniczych

Szczegółowe cele projektu

Cel

1. Podnoszenie efektywności energetycznej budynków zaopatrywanych w ciepło z miejskich systemów ciepłowniczych

Cel

Wdrożenie zaawansowanego systemu sterowania zużyciem ciepła w budynkach przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji

Cel

Integracja rozproszonych odnawialnych źródeł ciepła z ciepłem systemowym (z węzłami ciepła)

Cel

Zmniejszanie szczytowego obciążenia mocą cieplną systemów ciepłowniczych poprzez zmianę profilu odbioru ciepła przez klientów

Cel

Udostępnianie odbiorcom szeregu informacji o zużyciu ciepła (on-line i w układzie historycznym)

Cel

Umożliwienie spółkom ciepłowniczym poprawy konkurencyjności dostaw ciepła poprzez zaoferowanie klientom nowych usług

Kontakt

NG Heat Sp. z o.o.
Centrum Energetyki AGH
ul. Czarnowiejska 36 lok. C5/017
30-054 Kraków

[T] +48 603 98 23 97
info@ngheat.pl

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmy NG Heat Sp. z o.o. zarejestrowaną przy ul. Czarnowiejska 36, 30-054 Kraków, moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu kontaktowym w celu i zakresie koniecznym do realizacji zapytania.(zgoda wymagana)

Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 – Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R