Menu

Funkcjonalność systemu

System IT ma za zadanie skutecznie zarządzać infrastrukturą odbiorczą po stronie odbiorców końcowych ciepła systemowego

1. Automatyczna i zdalna realizacja nastaw pożądanych temperatur wewnątrz poszczególnych pomieszczeń w budynku w zależności od sposobu jego użytkowania

2. Wdrożenie zaawansowanego systemu sterowania pracą węzła cieplnego, na który pracują różne źródła ciepła (ciepło z sieci, ciepło z odnawialnych źródeł energii itp.)

3. Ograniczanie poboru mocy cieplnej w szczycie przy zapewnieniu komfortu cieplnego w budynkach

4. Optymalizacja parametrów pracy węzła cieplnego

5. Detekcja zakłóceń w pracy instalacji wewnętrznych

6. Udostępnianie odbiorcom informacji o zużyciu przez nich ciepła i o poborze mocy cieplnej w czasie rzeczywistym i w różnych, historycznych przekrojach czasowych

7. Udostępnianie odbiorcom informacji o osiągniętych przez nich oszczędnościach dzięki wdrożeniu systemu

8. Dokładne prognozowanie zapotrzebowania na moc cieplną budynków

Kontakt

NG Heat Sp. z o.o.
Centrum Energetyki AGH
ul. Czarnowiejska 36 lok. C5/017
30-054 Kraków

[T] +48 603 98 23 97
info@ngheat.pl

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmy NG Heat Sp. z o.o. zarejestrowaną przy ul. Czarnowiejska 36, 30-054 Kraków, moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu kontaktowym w celu i zakresie koniecznym do realizacji zapytania.(zgoda wymagana)

Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 – Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R