Menu

Fundusze europejskie

Projekt pod tytułem: „System Zarządzania Stroną Popytową na Ciepło Systemowe” został dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R (konkurs IUSER ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju)

Okres realizacji projektu: 01.06.2019 – 31.12.2020

Wartość projektu: 2 322 242,65 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 804 796,89 zł

Kontakt

NG Heat Sp. z o.o.
Centrum Energetyki AGH
ul. Czarnowiejska 36 lok. C5/017
30-054 Kraków

[T] +48 603 98 23 97
info@ngheat.pl

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmy NG Heat Sp. z o.o. zarejestrowaną przy ul. Czarnowiejska 36, 30-054 Kraków, moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu kontaktowym w celu i zakresie koniecznym do realizacji zapytania.(zgoda wymagana)

Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 – Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R