Menu

Zespół

Zespół NG Heat Sp. z o.o. stanowią pracownicy naukowi renomowanych polskich uczelni, w tym Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie i Politechniki Wrocławskiej, a także specjaliści z obszaru IT, którzy zrealizowali szereg projektów dla branży ciepłowniczej i energetycznej. W skład zespołu wchodzą także osoby posiadające bogatą wiedzę na temat biznesowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw ciepłowniczych w Polsce i za granicą.

Kontakt

NG Heat Sp. z o.o.
Centrum Energetyki AGH
ul. Czarnowiejska 36 lok. C5/017
30-054 Kraków

[T] +48 603 98 23 97
info@ngheat.pl

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmy NG Heat Sp. z o.o. zarejestrowaną przy ul. Czarnowiejska 36, 30-054 Kraków, moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu kontaktowym w celu i zakresie koniecznym do realizacji zapytania.(zgoda wymagana)

Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 – Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R